Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
35
1
Ba
ş
la
rken
2
Pil kilit mandalını 3 yönüne doğru bastırınız ve 
PENTAX logosu ekrana doğru bakacak şekilde pili 
yerine takınız.
Pildeki işaretlerle pil yuvası içindeki işaretleri eşleştiriniz ve yerine 
oturana dek pili ileri itiniz.
3
Pil/kart kapağını kapatınız.
Pil/kart kapağını 1 ile gösterilen aksi yönde itiniz. Bir tık sesi 
işittiğinizde, kapak sağlam bir şekilde kapanmıştır.
1
Pil/kart kapağını açınız.
2
Pil kilit mandalını 3 yönüne doğru bastırınız.
Pil dışarı çıkacaktır. Çıkarma esnasında pili düşürmeme konusunda 
dikkatli olunuz.
Pilin, PENTAX logosu ekrana doğru bakacak şekilde takıldığından emin 
olunuz. Eğer pil yanlış yönde takılırsa, bozulma ortaya çıkabilir.
Pilin Çıkarılması
• Bu kamerada şarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI88 kullanılmaktadır. 
Başka bir tür pilin kullanılması kameraya hasar verebilir ve arızaya 
neden olabilir.
• Pili doğru şekilde yerleştiriniz. Eğer pil yanlış yönde takılırsa, bozulma 
ortaya çıkabilir.
• Kamera çalışırken pili yerinden çıkarmayınız.
• Pili 6 aydan daha fazla bir süre için sakladığınız zaman, pil şarj 
cihazını kullanarak pili 30 dakika boyunca şarj ediniz ve pili ayrı olarak 
saklayınız.
Pili her 6 ila 12 ayda bir yeniden şarj ettiğinizden emin olunuz. Pili oda 
sıcaklığının altındaki sıcaklılarda saklamak idealdir. Pili yüksek 
sıcaklıklarda saklamaktan kaçınınız.
• Kameranın tarih ve saat ayarları, kamera uzun bir süre pil takılmadan 
bekletildiğinde otomatik olarak varsayılan değerlere geri dönecektir.
• Kamera uzun bir zaman boyunca sürekli olarak kullanıldığında kamera 
veya pil ısınabileceği için dikkatli olunuz.