Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
37
1
Ba
ş
la
rken
Kamerayı uzun bir süre için kullanacaksanız ya da bir bilgisayara 
bağlayacaksanız, opsiyonel AC adaptör kitinin (K-AC88) kullanımı 
tavsiye edilmektedir.
1
Kameranın kapalı olduğundan emin olunuz ve pil/kart 
kapağını açınız.
2
Pili çıkarınız.
Pil/kart kapağının nasıl açılacağı/kapatılacağı ve pilin nasıl 
çıkarılacağı ile ilgili olarak s.34 - s.35 kısmına bakınız.
3
Pil kilit mandalına basılı tutarken DC bağlaştırıcıyı 
takınız.
DC bağlaştırıcının yerine oturmuş olduğunu kontrol ediniz.
4
DC bağlaştırıcı kablosunu çıkarınız.
DC bağlaştırıcı kablosunun buradan geri çekilmesi için, kamera ile pil/
kart kapağının birleştiği yerde bulunan şeridi dışarı çekiniz.
5
Pil/kart kapağını kapatınız.
AC Adaptörünün Kullanımı
AC kablosu
DC terminali
3
4
AC adaptörü
6
1
8
7
DC 
bağlaştırıcı