Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
38
1
Ba
ş
la
rken
6
AC adaptörünün DC çıkışını, DC bağlaştırıcının DC 
girişine bağlayınız.
7
AC kablosu fişini AC adaptörüne takınız.
8
AC kablosunu elektrik prizine takınız.
• AC adaptörü takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz.
• AC kablosunun ve AC adaptörünün kameraya bağlanan DC 
adaptörünün tam olarak yerlerine takıldığından emin olunuz. Bu 
kablolardan herhangi birinin, SD Hafıza Kartına veya dahili hafızaya 
veri aktarımı sırasında yerinden çıkması veri kaybına neden olabilir.
• AC adaptörünü, yangın ve elektrik şokuna karşı uygun önlemler alarak 
kullanınız.
AC adaptörünü kullanmadan önce “Pil Şarj Cihazı ve AC Adaptörü 
Hakkında” (s.2) böl
ümünü okuduğunuzdan emin olunuz.
• AC adaptör kitini K-AC88 kullanmaya başlamadan önce beraberinde 
verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan emin olunuz.
• AC adaptör bağlandığı zaman, DC bağlaştırıcıdan gelen kablo 
kameranın alt kısmından çıktığı için, kamerayı masaya dik konumda 
yerleştiremezsiniz. Ayrıca, kamera açıldığı zaman objektif 
kendiliğinden uzayacağı için, kamerayı objektif aşağı bakacak şekilde 
yerleştirmeyiniz. AC adaptör kullanıldığı zaman kamerayı elinizde 
tutunuz veya bir tripod kullanınız.