Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
40
1
Ba
ş
la
rken
1
Pil/kart kapağını açınız.
Pil/kart kapağını okla gösterilen yönde kaydırınız 1 ve kapağı 
kaldırarak açınız 2.
2
SD Hafıza Kartını; kartın etiketi kameranın ön kısmına 
(objektifin bulunduğu taraf) bakacak şekilde SD Hafıza 
Kartı yuvasına yerleştiriniz.
Kartı iç kısma doğru sonuna kadar itiniz. Eğer kart yerine tamamen 
oturmamışsa, veriler doğru biçimde kaydedilemez.
3
Pil/kart kapağını kapatınız.
Pil/kart kapağını 1 ile gösterilen aksi yönde itiniz. Bir tık sesi 
işittiğinizde, kapak sağlam bir şekilde kapanmıştır.
1
Pil/kart kapağını açınız.
2
Kartı çıkarmak için, SD Hafıza Kartı yuvasının içerisine 
doğru bastırınız.
Kartı dışarı alınız.
SD Hafıza Kartını Çıkarmak İçin
SD Hafıza Kartı
SD Hafıza Kartı soketi
Pil/kart kapağı