Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
41
1
Ba
ş
la
rken
SD Hafıza Kartının Kullanımı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler
• SD Hafıza Kartı bir yazma-koruma düğmesi ile 
donatılmıştır. Düğmenin LOCK (Kilitli) ayarına 
getirilmesi, karta yeni veriler kaydedilmesini, 
kayıtlı verilerin silinmesini ve kartın kamera 
veya bilgisayar tarafından formatlanmasını 
önler.
Kart yazma-korumalı olduğu zaman ekranda r 
belirir.
• Kamera kullanımından hemen sonra SD Hafıza Kartı yerinden çıkarılırken 
dikkatli olunmalıdır, kart sıcak olabilir.
• Karta veri kaydedilirken veya karttaki veriler oynatılırken, ya da kamera USB 
kablosu ile bilgisayara bağlıyken, kart kapağını kapalı tutunuz ve 
kaldırmayınız veya kamerayı kapatmayınız, aksi halde veriler kaybolabilir 
veya kart zarar görebilir.
• SD Hafıza Kartını bükmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Kartı 
sudan ve yüksek sıcaklıktan uzak yerlerde muhafaza ediniz.
• Biçimlendirme sırasında SD Hafıza Kartını çıkarmayınız, bu hareket kartın 
zarar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir.
• SD Hafıza Kartı içerisindeki veriler aşağıdaki durumlarda silinebilir. Silinen 
veriler ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz
(1) SD Hafıza Kartı, kullanıcı tarafından yanlış kullanıldığında,
(2) SD Hafıza Kartı, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz 
kaldığında,
(3) SD Hafıza Kartı uzun bir süre kullanılmadığı zaman.
(4) Karta veri kaydı veya karttan veri okuma yapılırken SD Hafıza Kartı 
çıkarıldığı veya pil yerinden çıkarıldığı zaman.
• Eğer kart uzun bir süre kullanılmazsa, içerisindeki kayıtlı veriler okunamaz 
hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarınıza düzenli olarak yedeklediğinizden 
emin olunuz.
• SD Hafıza Kartını, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz 
kalabileceği ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçınınız.
• SD Hafıza Kartını; direkt güneş ışığında, ani sıcaklık veya yoğunlaşma 
değişimine maruz kalabileceği ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan 
kaçınınız.
• Yavaş kayıt hızına sahip bir SD Hafıza Kartı kullanırken; kartta yeterli boş yer 
olmasına karşın, film çekimi sırasında kayıt durabilir veya fotoğraf çekimi ya 
da oynatımı uzun zaman alabilir.
• Kullanılmamış veya başka bir kamerada kullanılmış olan SD Hafıza Kartlarını 
formatlamak için bu kamerayı kullanınız. Bkz. “Bir SD Hafıza Kartının 
Formatlanması” (s.186).
Yazma-koruma
anahtarı