Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
42
1
Ba
ş
la
rken
Kayıtlı fotoğrafların boyutları bu fotoğrafların kaydedilen piksel sayısına 
bağlı olarak değişir, yani SD Hafıza kartı üzerine kaydedilebilecek olan 
fotoğrafların sayısı da farklılık gösterir.
[A Kayıt Modu] menüsünde fotoğraflar için uygun bir kaydedilen piksel 
sayısı seçin.
[A Kayıt Modu] menüsünde [Film] kısmında, uygun bir kaydedilen 
piksel sayısı ve kare sayısı seçin.
Bir SD Hafıza Kartı üzerine kaydedilebilecek olan fotoğraf sayısı veya 
kayıtlı filmlerin uzunluğuna dair yaklaşık bilgiler edinmek için, bkz 
(“Temel Özellikler”) (s.244).
Bir SD Hafıza Kartının üzerine Kaydedilebilecek 
Fotoğrafların Sayısı