Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
43
1
Ba
ş
la
rken
Kameranın Açılıp Kapatılması
1
Açma-kapatma düğmesine basınız.
Kamera ve ekran açılır.
Kamerayı açtığınız zaman, objektif kapağı açılır ve objektif dışarıya 
uzar.
Kamerayı açtığınızda [Language/
] ekranı veya [Tarih Ayarlama] 
ekranı görünürse, ekran dilini ve/veya geçerli tarih ve saati ayarlamak 
için s.45 anlatılan prosedürü izleyiniz.
2
Açma-kapatma düğmesine bir kez daha basınız.
Ekran kapanır, objektif geri çekilir ve kamera kapanır.
Kamera açıldığı zaman SD Hafıza Kartı kontrol 
edilir ve hafıza durumu görüntülenir.
SD Hafıza Kartının Kontrol Edilmesi
a
SD Hafıza Kartı takılı durumda. Fotoğraflar ve 
ses dosyaları SD Hafıza Kartı üzerine 
kaydedilecektir.
+
SD Hafıza Kartı takılı durumda değil. 
Fotoğraflar ve ses dosyaları dahili hafıza 
üzerine kaydedilecektir.
r
SD Hafıza Kartındaki yazma-koruma düğmesi 
LOCK (kilitli) konumundadır (s.41)
Fotoğraflar ve sesler kaydedilemez.
Açma/kapatma 
düğmesi
38
38
38
14:25
14:25
14:25
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
Hafıza durumu