Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
45
1
Ba
ş
la
rken
Başlangıç Ayarları
Kamera ilk defa açıldığında [Language/
] ekranı belirir. Dili ayarlamak 
için aşağıda “Ekran Dilinin Değiştirilmesi” kısmındaki işlemleri ve tarihi 
ve saati ayarlamak için “Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) kısmındaki işlemleri 
gerçekleştiriniz.
1
Dil seçmek için dört yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
Dil, tarih ve saat ayarları daha sonra değiştirilebilir. Talimatlar için aşağıdaki 
sayfalara bakınız.
• Dili değiştirmek için, “Ekran Dilinin Değiştirilmesi” (1s.193) kısmındaki 
adımları takip ediniz.
• Tarihi ve saati değiştirmek için, “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” (1s.188) 
kısmındaki adımları takip ediniz.
Ekran Dilinin Değiştirilmesi
3 düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
Deutsch
P o l s k i
Magyar
S u o m i
MENU
OK
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l