Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
47
1
Ba
ş
la
rken
Eğer yanılgı sonucu yanlış bir dil seçip bir sonraki işleme geçerseniz, istenen 
dili ayarlamak için aşağıdaki işlemi uygulayınız.
Yanılgı Sonucu Yanlış Bir Dil Seçildiğinde
1
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
2
İstediğiniz dili seçmek için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız ve 4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] ekranı seçili dilde görünür.
2. Adımdan Sonraki Ekran Yanlış Bir Dilde Göründüğünde
1
3 düğmesine basınız.
2
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
3
[Language/
] seçmek için dört-yollu düğmeyi (32
kullanınız.
4
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
[Language/
] ekranı görüntülenir.
5
İstediğiniz dili seçmek için dört-yollu düğmeyi 
(
2345) kullanınız.
6
4 düğmesine basınız.
[W Ayarı] menüsü seçilen dilde görünür.
Dil, ayarlamak istediğiniz dile karşılık gelecek şekilde ayarlanmıştır. [Bulunulan 
yer], [Tarih] ve [Saat] tercihlerini yeniden ayarlamak için aşağıdaki sayfalara 
bakınız.
• [Bulunulan yer] ayarını değiştirmek için, “Dünya Saati Ayarı” (1s.191) 
kısmındaki adımları takip ediniz.
• [Tarih] ve [Saat] ayarlarını değiştirmek için, “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” 
(1s.188) kısmındaki adımları takip ediniz.