Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
3
pil şarj cihazı veya AC adaptörün belirtilen elektrik akımı veya voltaj 
değerleri dışında kullanımı yangına, elektrik çarpmasına ya da kameranın 
bozulmasına yol açabilir. Ürün için tanımlanmış voltaj 100 - 240V AC’dir.
• Ürünü parçalarına ayırmayınız ya da ürün üzerinde değişiklik yapmayınız. 
Bu durum yangın ya da elektrik şokuna neden olabilir.
• Kameradan duman ya da değişik bir koku gelmesi veya diğer herhangi bir 
anormal durum karşısında, hemen kullanıma son verip en yakın PENTAX 
Servis Merkezine başvurunuz. Bu tür durumlarda ürünün kullanımına 
devam edilmesi halinde yangın çıkabilir ya da elektrik şoku meydana 
gelebilir.
• Ürünün içerisine su kaçması halinde, PENTAX Servis Merkezine 
başvurunuz. Bu tür durumlarda ürünün kullanımına devam edilmesi 
halinde yangın çıkabilir ya da elektrik şoku meydana gelebilir.
• Pil şarj cihazı ile AC kablosunun kullanımı esnasında yıldırımlı havanın 
oluşması halinde, AC kablosunu fişten çekiniz ve cihazı kullanmayınız. 
Ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürünün zarar görmesine, yangın ya 
da elektrik şokuna neden olabilir.
• Tozlanması halinde, AC kablosunu silerek temizleyiniz. Kablo üzerindeki 
toz bir yangına neden olabilir.
 Dikkat
• AC kablosu üzerine ağır nesneler koymayınız veya düşürmeyiniz ya da 
kabloyu zorla bükmeye çalışmayınız. Aksi halde kabloya zarar 
verebilirsiniz. AC kablosunun hasar görmesi halinde bir PENTAX Servis 
Merkezine başvurunuz.
• Kablo takılı halde iken, AC kablosunun uçlarına dokunmayınız veya kısa 
devre yaptırmayınız.
• Elleriniz ıslakken elektrik kablosunun fişini prize takmayınız veya fişten 
çıkarmayınız. Bu durum elekrik çarpmasına neden olabilir.
• Ürünü düşürmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Bu cihazın 
kırılmasına neden olabilir.
• Pil şarj cihazını, şarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI88 dışında hiçbir pili şarj 
etmek için kullanmayınız. Diğer pil türlerinin şarj edilmeye çalışılması 
halinde bir patlama meydana gelebilir, ısınma yaşanabilir veya pil şarj 
cihazı hasar görebilir.
• Tehlike riskini azaltmak için, yalnızca bir ucu SPT-2 tipi ya da daha ağır, 
minimum NO.18 AWG bakırdan, kalıplı erkek fiş (NEMA düzenlemesine 
uygun) ve diğer ucu da kalıplı dişi konektör gövdesine sahip (IEC 
endüstriyel olmayan tipler airt düzenlemelere uygun) ya da eşdeğeri bir 
CSA/UL sertifikalı elektrik besleme kablosu seti kullanınız.