Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
49
1
Ba
ş
la
rken
Geçerli tarih ve saati ve görüntüleme tipini ayarlayınız.
1
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, [aa/gg/yy] kısmına geçer.
2
Tarih formatını seçmek için dört 
yollu düğmeyi (
23) kullanınız.
[aa/gg/yy], [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
arasından seçim yapınız.
3
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve, [24h] kısmına geçer.
4
[24h] (24 saat ekranı) veya [12h] 
(12 saat ekranı) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (
23
kullanınız.
5
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve [Tarih Biçimi] kısmına geri döner.
6
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çerçeve, [Tarih] kısmına geçer.
Video çıkış formatı (NTSC/PAL), [Başlangıç Ayarı] ekranında [Bulunulan yer] 
kısmında seçilen şehrin formatına ayarlanır. Başlangıç ayarı olarak belirlenmiş 
olan her bir şehrin video çıkış formatı için “Dünya Saati Şehir Listesi” (s.241) 
kısmına ve video çıkış formatı ayarını değiştirmek üzere (“Video Çıkış 
Formatının Değiştirilmesi” (s.195)) k
ısmına bakınız.
Tarih ve Saat Ayarı
MENU
aa yy
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
/
/
24h
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
aa yy
/
/
24h
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg