Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
50
1
Ba
ş
la
rken
7
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Çerçeve ay kısmına geçer.
8
Dört-yollu düğmeyi (23
kullanarak ayı değiştiriniz.
Gün ve yılı da aynı şekilde değiştiriniz.
Sonra, saati değiştiriniz.
Eğer 4. adımda [12h] seçimini yaptıysanız, 
ayara uygun olarak AM ve PM arasında 
değişiklik yapılabilir.
9
[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
(
3) üzerine basınız.
10
4 düğmesine basınız.
Bu tarihi ve saati teyit eder.
Eğer 10. Adımda 4 düğmesine basarsanız, kamera saati 00 saniyeye 
sıfırlanır. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 00 saniyeye ulaşana 
kadar (TV, radyo, vs.) 4 düğmesine basınız.
[Başlangıç Ayarı] veya [Tarih Ayarlama] ekranı görüntülendiğinde, 
3 düğmesine basarak o ana kadar yaptığınız ayarları iptal edebilir 
ve çekim moduna geçebilirsiniz. Bu durumda, kamerayı bir daha 
açtığınızda [Başlangıç Ayarı] ekranı tekrar görünecektir.
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
24h
aa yy
/
/
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
0 0 : 0 0
24h
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
aa yy
/
/
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı
gg
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 0 : 0 0
24h
gg/aa/yy
OK
Tamam
Ta r i h   Ay a r l a m a
İ p t a l
Ta r i h   B i ç i m i
Ta r i h
S a a t
Ay a r l a r   t a m a m l a n d ı