Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
54
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Düğme Fonksiyonlarının Anlaşılması
1
Açma-kapatma düğmesi
Kamerayı açar ve kapatır (s.43).
2
Deklanşör düğmesi
Fotoğraf çekim modunda yarıya kadar basıldığında kamera nesneye 
odaklanır (3, s ve \ modları hariç).
Sonuna kadar basıldığında bir fotoğraf çekilir (s.69).
C
 (Film) modunda (s.123) film kaydını başlatır ve durdurur.
Ses Kayıt modundayken ses dosyası kaydını başlatır ve durdurur 
(s.179).
3
Zoom düğmesi
Çekim alanını değiştirir (s.79).
4
Q
 düğmesi
Kamerayı Q moduna getirir (s.58).
A
 Modu
2
4
5
6
8
9
7
3
1