Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
55
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
5
I
 düğmesi
Yüz Tespiti fonksiyonuna geçiş yapar (s.73). I düğmesine her 
basıldığında Yüz Tespiti fonksiyonu aşağıdaki şekilde değişir: 
Gülüş Yakalama  Yüz Tespiti Kapalı  Yüz Tespiti Açık
6
Dört-yollu düğme
2
Geçiş modunu değiştirir (s.92, s.94).
3
Çekim Modu Paletini (s.70) görüntüler.
4
Flaş modunu değiştirir (s.101).
5
Odak modunu değiştirir (s.103).
23
Odak modu \ olarak belirlendiğinde odağı ayarlar (s.104).
7
4/W düğmesi
Ekranda gösterilen bilgileri değiştirir (s.23).
8
Yeşil düğme
Kamerayı 9 (Green) moduna getirir (s.78).
Atanmış olan fonksiyonu ekrana getirir (s.121).
9
3 düğmesi
[A Kayıt Modu] menüsünü görüntüler (s.60).