Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
56
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
1
Açma-kapatma düğmesi
Kamerayı açar ve kapatır (s.43).
2
Deklanşör düğmesi
A
 moduna geçiş yapılır (s.59).
3
Zoom düğmesi
Tek-kare gösterimi esnasında dört-kare ekranına geçmek için sola 
bastırınız (f). Tekrar sola bastırdığınızda dokuz-kare ekranına geçer. 
Sağa bastırdığınızda (y) bir önceki ekrana geri döner (s.134).
Tek-kare ekranda sağa (y) bastırdığınızda, ekrandaki fotoğrafı 
büyütür. Sağa (f) bastırdığınızda bir önceki ekrana dönülür (s.143).
Klasör veya takvim ekranına değiştirmek için, dokuz-kare ekranında 
iken sola (f) bastırınız (s.135).
Dokuz-kare ekranına geçmek üzere, klasör/takvim ekranında iken 
sağa (y) doğru bastırınız (s.135).
Filmlerin, ses dosyalarının veya ses notlarının oynatımı esnasında ses 
seviyesini ayarlar (s.133, s.180, s.183).
4
Q
 düğmesi
A
 moduna geçiş yapılır (s.58).
5
I
 düğmesi
Resmin çekildiği zamanda yüzlerin tespit edilme sırasına uygun olarak 
yüz tespit etmeli fotoğrafta kişilerin yüzüne zoom yapar. (Yüzün 
yakından oynatımı) (s.144)
Q
 Modu
2
4
5
6
8
9
7
3
1