Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
57
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
6
Dört-yollu düğme
2
Bir film ya da ses dosyasını oynatır veya duraklatır (s.133, 
3
Oynatım Modu Paletini görüntüler (s.136).
esnasında bir filmi veya ses dosyasını durdurur (s.133, 
45
Tek-kare gösterimi esnasında, bir önceki veya sonraki 
fotoğraf veya ses dosyasını görüntüler (s.132).
Oynatım esnasında hızlı-ilerletir, hızlı-geri oynatır, kare 
kare ilerletir, kare kare geri oynatır, bir filmi geri sarar ve bir 
filmi ileri sarar (s.133).
Ses dosyası çalma modundayken hızlı-ileri, hızlı-geri sarar 
veya bir sonraki indeks kısmına gider (s.180).
2345
  Dört-/dokuz-kare ekranında bir fotoğraf, klasör ekranında bir 
klasör ve takvim ekranındayken bir tarih seçer (s.134, s.135).
Zoom ekranındayken ekran alanını hareket ettirir (s.143).
Çerçeve Oluşturma fonksiyonu kullanılırken fotoğrafı hareket 
ettirir (s.166).
7
4/W düğmesi
Ekranda gösterilen bilgileri değiştirir (s.27).
Dört-/dokuz-kare ekranı veya zoom ekranındayken tek-kare ekranına 
dönüş yapılır (s.134, s.143).
Klasör ekranındayken seçilen klasörü dokuz-kare ekranına değiştirir 
Takvim ekranındayken seçilen tarihin dokuz-kare ekranında geçilir 
8
Yeşil/i düğme
Tek-kare ekranından Silme ekranına geçiş yapılır (s.146).
Dört-/dokuz-kare ekranından Seç & Sil ekranına geçiş yapılır (s.148).
Klasör ekranından takvim ekranına geçiş yapılır (s.135).
Takvim ekranından klasör ekranına geçiş yapılır (s.135).
9
3 düğmesi
Tek-kare gösterimi sırasında [W Ayarı] menüsünü görüntüler (s.60).
Oynatım Modu Paleti ekranındayken, tek-kare ekranına dönülür (s.136).
Dört-/dokuz-kare ekranı veya zoom ekranındayken tek-kare ekranına 
dönüş yapar (s.134).
Klasör ekranındayken seçilen klasörü dokuz-kare ekranına değiştirir 
Takvim ekranındayken seçilen tarihin dokuz-kare ekranına geçilir