Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
4
 Uyarı
• Pili küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde sakladığınızdan emin 
olunuz. Pilin ağza sokulması bir elektrik şokuna neden olabilir.
• Pilde oluşacak bir sızıntının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuşturmayınız. Gözlerinizi temiz su ile yıkayıp vakit kaybetmeden tıbbi 
yardıma başvurunuz.
 Dikkat
• Bu kamera ile yalnızca belirtilen pili kullanınız. Diğer pillerin kullanımı 
patlamaya veya yangına neden olabilir.
• Pili sökmeyiniz. Pilin sökülmesi, patlama veya sızıntıya neden olabilir.
• Kameranın ısınması ya da kameradan duman çıkması halinde, pili 
kameradan derhal çıkarınız. Bu işlem esnasında kendinizi yakmamaya 
dikkat ediniz.
• Telleri, saç tokalarını ve diğer metal nesneleri pilin + ve - temas 
noktalarından uzak tutunuz.
• Pili kısa devre yapmayınız veya pili ateşe atmayınız. Bu bir patlama veya 
yangına neden olabilir.
• Pilde oluşacak bir sızıntının cildinize ya da kıyafetinize temas etmesi 
halinde, etkilenen alanları tamamen su ile yıkayınız.
• D-LI88 Pil Kullanımı Hakkında Önlemler: 
YANLIŞ KULLANILMASI HALİNDE PİL İNFİLAK EDEBİLİR VEYA 
TUTUŞABİLİR.
- PİLİ SÖKMEYİNİZ VEYA ATEŞE ATMAYINIZ.
- BELİRTİLEN ŞARJ ETME KOŞULLARININ HARİCİNDE PİLİ ŞARJ 
ETMEYİNİZ.
- PİLİ 140°F / 60°C’NİN ÜZERİNDEKİ BİR SICAKLIĞA MARUZ 
BIRAKMAYINIZ VEYA KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- PİLİ SIKIŞTIRMAYINIZ VEYA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ.
 Uyarı
• Kamera ve birlikte verilen aksesuarları küçük çocukların erişebilecekleri 
yerlere koymayın.
Pil Hakkında
Kamera ve Birlikte Verilen Aksesuarları Küçük Çocukların 
Erişemeyecekleri Bir Yerde Saklayın