Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
58
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Bu kılavuzda, çekim modundan, örneğin fotoğraf çekiminde “A” modu 
(çekim modu) olarak bahsedilir. Fotoğrafların monitörde izlenmesi 
işleminden, “Qmodu” (oynatım modu) olarak bahsedilir. Q modunda, 
çekilen fotoğraflar üzerinde, basit fotoğraf düzenleme işlemleri 
yapabilirsiniz.
A
 ve Q modları arasında geçiş yapmak için aşağıdaki işlemi 
uygulayınız.
1
Q
 düğmesine basınız.
Kamera, 
Q
 moduna geçer.
A
 Modu ve Q Modu Arasında Geçiş Yapma
A
 Modundan Q Moduna Geçmek İçin