Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
59
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
1
Q
 düğmesine basınız veya deklanşöre yarıya kadar 
basınız.
Kamera, 
A
 moduna geçer.
Q
 Modundan A Moduna Geçmek İçin
Dahili hafızada kayıtlı olan verilerin görüntülenmesi
Kameraya bir SD Hafıza Kartı takılı durumda ise, SD Hafıza Kartındaki 
fotoğraflar, filmler ve sesler görüntülenir. Eğer dahili hafızadaki 
fotoğrafları, filmleri ve sesleri görüntülemek istiyorsanız, kamerayı 
kapatınız ve SD Hafıza Kartını yuvasından çıkarınız ya da aşağıda 
açıklanan “Dahili hafıza ekranı” işlevinin kullanılması kısmındaki 
işlemleri uygulayınız.
SD Hafıza Kartı takılı iken dahili hafızadaki fotoğrafların görüntülenmesi 
(dahili hafıza ekranı)
A
 modunda bir saniyeden daha fazla bir süre için Q düğmesine basılı 
tutarsanız, objektif geri çekilir. [Dahili hafızadaki fotoğraf/sesi görüntüler] 
mesajı göründükten sonra, dahili hafızada kayıtlı fotoğraflar, filmer ve ses 
dosyaları görüntülenir.
• Dahili hafıza ekranında, fotoğrafları (büyütülmüş ekran dahil) (s.132, 
s.143), filmleri (s.133) ve sesleri (s.180) oynatabilir ve dört-/dokuz-kare 
fotoğraf ekranı, klasör ekranı ve takvim ekranı (s.134) arasında geçiş 
yapabilirsiniz.
• Dahili hafıza ekranında verileri silemez, bir seçimi silemezsiniz, Oynatım 
Modu Paletini görüntüleyemez veya menüyü görüntüleyemezsiniz. Eğer bu 
işlemlerin herhangi birini dahili hafızadaki fotoğraflara, filmlere veya 
seslere uygulamak isterseniz, bunu SD Hafıza Kartını çıkardıktan sonra 
gerçekleştiriniz.
SD Hafıza Kartı takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz.