Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
60
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Kamera Fonksiyonlarının Ayarlanması
Kamera ayarlarını değiştirmek için 3 düğmesine basarak [A Kayıt 
Modu] menüsünü veya [W Ayarı] menüsünü görüntüleyin. Fotoğraf ve 
ses dosyalarının oynatılması ve düzenlenmesi ile ilgili menüler Oynatım 
Modu Paletinden (s.136) açılabilir.
[A Kayıt Modu] menüsünü görüntülemek için A modunda 3 
düğmesine basın. Q modunda 3 düğmesine basarak [W Ayarı] 
menüsünü görüntüleyin.
Dört-yollu düğmeyi (45) kullanarak [A Kayıt Modu] menüsü ile [W 
Ayarı] menüsü arasında geçiş yapabilirsiniz. 
Menülerin Kullanımı