Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
61
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Menü kullanımı sırasında, mevcut düğme işlemleri ekranda görüntülenir 
(s.29).
Ayar
Ses
Tarih Ayarlama
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Dünya Saati
Türkçe
Klasör İsmi
Tarih
USB Bağlantısı
MSC
MENU
Çıkış
1 / 3
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
MENU
1 / 3
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
1 / 3
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
12
M
AWB
Otomtik
EV Telafisi
0.0
MENU
1 / 3
AWB
0.0
12
M
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
Otomtik
EV Telafisi
Ayar
Ses
Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Türkçe
Klasör İsmi
Tarih
USB Bağlantısı
MSC
Çıkış
MENU
SHUTTER
MENU
MENU
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 0 0
1 0 0 - 0 0 3 8
0 0 3 8
1 0 0 - 0 0 3 8
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
3 8
3 8
3 8
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
1 4 : 2 5
3 8
3 8
3 8
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Edit
Edit
Edit
Edit
Düzenle
Düzenle
Ayar 
tamamlanır ve 
kamera, A 
moduna 
döner.
Yarıya kadar basınız
Kayıt esnasında
Oynatım esnasında
Ayar 
tamamlanır 
ve kamera, 
Q
 moduna 
döner.
veya