Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
62
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Örn.) [A Kayıt Modu] menüsünde [Odaklama Alanı] ayarını yapmak için
1
A
 modunda 3 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü görünür.
2
Dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çerçeve, [Kaydediln Piksel] kısmına geçer.
3
Dört-yollu düğmeye (3) iki kez basınız.
Çerçeve, [Odaklama Alanı] kısmına geçer.
4
Dört-yollu düğmeye (5) basınız.
Seçilebilir ayarların bulunduğu bir menü 
açılır.
Açılan menü, kameranın o anki ayarları ile 
uyuşabilecek ayar seçeneklerini görüntüler.
5
Dört-yollu düğmeyi (23
kullanarak ayarı değiştiriniz.
Dört-yollu düğmeye (23) her basıldığında 
odaklama alanı değişir.
6
4 düğmesine veya dört-yollu düğmeye (4) basınız.
Ayar saklanır ve sonrasında diğer fonksiyonların ayarlanması için 
kamera hazırdır. 
Ayarlama işleminden çıkmak için, 3 düğmesine basınız.
Başka bir işlemi kullanmak için, ileride bulabileceğiniz alternatif 6. Adımı 
kullanmayı deneyiniz.
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
1 / 3
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
12
M
AWB
Otomtik
EV Telafisi
0.0
MENU
1 / 3
12
M
AWB
0.0
Kayıt Modu
Çıkış
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
Otomtik
EV Telafisi
Kayıt Modu
MENU
1 / 3
12
M
AWB
Auto
0.0
İptal
OK
Tamam
Kaydediln Piksel
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Odaklama Alanı
EV Telafisi