Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
63
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
6
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer.
Deklanşöre tam basıldığında, fotoğraf çekilir.
6
Q
 düğmesine basınız.
[A Kayıt Modu] menüsü A modunda görüntülendiğinde, ayar 
kaydedilir ve kamera oynatım durumuna geri döner.
6
3 düğmesine basınız.
Ayar değişikliği iptal edilir ve ekran 3. Adıma döner.
Ayarı Kaydedip Fotoğraf Çekmeye Başlamak İçin
Q
 modunda [W Ayarı] menüsü görüntülendiğinde, Q düğmesine 
basarak A moduna geçebilirsiniz.
Ayarı Kaydetmek ve Fotoğrafları İzlemek İçin
Değişiklikleri İptal Edip, Menü İşlemleri ile Devam Etmek İçin
3 düğmesinin fonksiyonu ekrandaki menülere göre değişiklik 
gösterir. Kılavuz işaretlerine başvurunuz.
 Çıkış
Menüden çıkar ve orijinal ekrana geri döner.
Mevcut ayarla birlikte bir önceki ekrana döner.
 İptal
Seçilen ögeyi iptal eder, menüden çıkar ve bir 
önceki ekrana döner.
MENU
MENU
MENU