Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
64
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Bu, menülerde ayarlanabilecek olan seçenekleri görüntüler ve onlarla 
ilgili açıklamalar sağlar. Kamera kapatıldığında ayarların kaydedilip 
kaydedilmeyeceğini ve kamera resetlendiğinde ayarların fabrika 
ayarlarına geri dönüp dönmeyeceğini kontrol etmek için Ek “Başlangıç 
Ayarları” (s.236
) kısmındaki fabrika varsayılan ayarları listesine bakınız.
[A Kayıt Modu] Menüsü
Bu menü, fotoğraf ve film çekimi ile ilgili fonksiyonları gösterir.
Menü Listesi
Seçenek
Açıklama
Sayfa
Kaydedilen 
Piksel
Fotoğrafların kaydedilen piksel sayısını seçmek için
Beyaz Dengesi
Işıklandırma koşullarına göre renk dengesinin ayarlanması 
için
Odaklama Alanı Otomatik-odak alanının değiştirilmesi için
AE Ölçme
Pozlamayı belirlemek üzere, ölçülecek olan ekran alanını 
ayarlamak için
Hassasiyet
Hassasiyeti ayarlamak için
EV Telafisi
Fotoğrafların genel parlaklığını ayarlamak için
Film
Kaydedilen 
Piksel
Filmlerin kaydedilen piksel sayısını seçmek için
Movie SR
Film sarsıntı azaltma fonksiyonunun kullanılıp 
kullanılmayacağını seçmek için
D-
Menz
il A
yar
ı Vurgu 
Telafisi
Fotoğraf çok parlak olduğunda parlak alanları ayarlar
Gölge 
Telafisi
Fotoğraf çok karanlık olduğunda karanlık alanları ayarlar
Piksel Takibi SR Çekim esnasında kamera sarsılmasını düzeltmek için
Göz Kırp. 
Tarama
Yüz Tespiti işlevi aktif durumda olduğu zaman Göz Kırp. 
Tarama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için
Dijital Zoom
Dijital Zoom fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını 
seçmek için
Hızlı İzleme
Hızlı İzlemenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek 
için
Hafıza
Kamera kapatıldığında yapılan fotoğraf çekim değerlerinin 
kaydedilmesi veya fabrika ayarlarına dönmesinin seçimi 
için
Yeşil Düğme
A
 modunda Yeşil düğmeye bir fonksiyon atamak için
Keskinlik
Keskin veya yumuşak hatlı görüntüler için