Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
66
2
Ge
ne
l İş
le
m
le
r
Klasör Adı
Fotoğraf ve ses dosyalarının içerisinde depolandığı 
klasörlere isimlerin nasıl verileceğini seçmek için
USB Bağlantısı
USB kablosu yoluyla bir bilgisayarla bağlantı 
yapıldığında USB bağlantı modunu (MSC veya PTP) 
ayarlamak için
Video Out
AV cihazlarına çıkış formatını ayarlamak için
Eye-Fi
Bir Eye-Fi hafıza kartı kullanarak resim aktarmaya 
başlamak için
Parlaklık Seviyesi
Ekranın parlaklık seviyesini değiştirmek için
Enerji Tasarrufu
Kameranın güç-tasarruf moduna girmesi üzere 
gereken bekleme süresini ayarlamak için
Otomatik Kapanma
Kameranın kendisini otomatik olarak kapatması üzere 
gereken bekleme süresini ayarlamak için
Sıfırlama
Ayarları varsayılan ayarlarına döndürmek için
Tümünü Sil
Tüm kayıtlı fotoğrafları ve ses dosyalarını bir seferde 
silmek için
Piksel Haritalama
CCD sensördeki olası bozuk pikselleri eşleştirmek ve 
düzeltmek için
Formatlama
SD Hafıza Kartının formatlanması için
Seçenek
Açıklama
Sayfa
[W Ayarı] Menüsü 1
Ayar
Ses
Tarih Ayarlama
0 8 / 0 8 / 2 0 1 0
Dünya Saati
Türkçe
Klasör İsmi
Tarih
USB Bağlantısı
MSC
MENU
Çıkış
1 / 3
[W Ayarı] Menüsü 2
Ayar
Video Out
Eye-Fi
2 / 3
MENU
Çıkış
PAL
Güç Tasarrufu
Otomatik Kapanma
Sıfırlama
5 sn.
Parlaklık Svysi 
3 dk.
[W Ayarı] Menüsü 3
Ayar
Tümünü sil
Piksel Haritalama
Format
MENU
Çıkış
3 / 3