Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
5
1. Eğer cihaz düşerse veya yanlış bir şekilde kullanılırsa, ciddi boyutta 
yaralanmalara neden olabilir.
2. Kamera askısının boyna dolanması boğulmaya neden olabilir.
3. Pil veya SD Hafıza Kartı gibi küçük aksesuarların yanlışlıkla yutulması 
riskini ortadan kaldırmak için, bunları küçük çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın. Bir aksesuarın yanlışlıkla yutulması halinde, hemen 
tıbbi yardıma başvurun.
• Seyahat ettiğiniz zaman, ürün paketiyle birlikte verilen Dünya Servis Ağını 
listesini yanınıza alınız. Yurtdışındayen sorunlarla karşılaşmanız halinde 
bu sizin için kullanışlı olacaktır.
• Kamera uzun bir müddet kullanılmadığında, özellikle önemli resimler 
çekmeden önce (örneğin bir düğündeyken ya da seyahat esnasında) 
kameranın hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Kamera ya da 
kayıt ortamınızdaki (SD Hafıza Kartı) herhangi bir hatadan dolayı kayıt, 
oynatma ya da bilgisayara veri transferi mümkün değilse, resimler ve sesin 
durumu garanti edilemez.
• Pilin tam şarjlı bir şekilde saklanması pilin performansını azaltabilir. Pili 
yüksek sıcaklıklarda muhafaza etmekten kaçınınız.
• Eğer pil takılı durumdayken kamera uzun bir süre kullanılmazsa, pilin şarjı 
kendiliğinden boşalacak ve pilin kullanım ömrü kısalacaktır.
• Pilin kullanımdan bir gün önce veya kullanım gününde şarj edilmesi tavsiye 
edilmektedir.
• Bu kamera ile birlikte tedarik edilen AC kablosu, özellikle pil şarj cihazı 
D-BC88 ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başka cihazlarla kullanmayınız.
• Kamerayı yüksek ısılara veya yüksek neme maruz bırakmayınız. Isı 
değerleri çok yükselebileceğinden dolayı kamerayı bir araç içinde 
bırakmayınız.
Kullanım Esnasında Uygulanacak Bakım 
Önlemleri
Kameranızı Kullanmadan Önce
Pil ve Şarj Cihazı Hakkında
Kameranızın Taşınması ve Kullanımı ile ilgili Önlemler