Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
68
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Fotoğraf Çekimi
Optio H90, her türlü nesne ve sahneye uyum sağlamak üzere geniş bir 
çekim modları ve fonksiyonları yelpazesine sahiptir. Bu bölümde 
resimlerin en sıklıkla kullanılan standart ayarlarla nasıl çekileceği 
anlatılmaktadır (fabrika varsayılan ayarları).
1
Açma-kapatma düğmesine basınız. 
Kamera açılır ve fotoğraf çekimine hazır durumdadır. Bu kılavuzda söz 
konusu işlem, “fotoğraf çekim modu” olarak adlandırılır.
2
Çekim bilgisini ve nesneyi 
ekrandan bakarak belirleyiniz.
Ekranın ortasındaki odak çerçevesi, 
otomatik odaklama bölgesini gösterir.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73).
Zoom düğmesine basarak, fotoğraf çekim 
alanını değiştirebilirsiniz (s.79).
Sağ (x)
Nesneyi büyütür.
Sol
(w) Kameranın çekim alanını 
genişletir.
Fotoğraf Çekimi
Deklanşör düğmesi
Açma/kapatma 
düğmesi
Zoom düğmesi
14:25
14:25
14:25
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
Odak çerçevesi
14:25
14:25
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
38
14:25
Yüz tespit çerçevesi