Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
69
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
3
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafede nesneye 
odaklandığı zaman, ekrandaki odak 
çerçevesi (veya yüz tespit çerçevesi) yeşile 
döner.
4
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir. 
Flaş, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak çalışır.
Çekilen fotoğraf ekranda görüntülenir (Hızlı İzleme: s.70) ve SD Hafıza 
Kartına veya dahili hafızaya kaydedilir.
Deklanşör aşağıdaki gibi iki aşamalı hareketle çalışır.
Yarıya kadar basınız
Bu, deklanşöre ilk konumunda hafifçe basılması anlamına gelmektedir. 
Bu odak ayarını ve pozlamayı kilitler. Deklanşöre yarıya kadar basıldığı 
ve nesne odakta olduğu zaman yeşil odak çerçevesi ekranda yanar. 
Eğer nesne odakta değilse, çerçeve beyaz renge döner.
Tam olarak basınız
Bu deklanşöre tam basılı konumda tam olarak basılması anlamına 
gelmektedir. Bu bir resim çeker.
Kamerayı, bütün çekim fonksiyonlarının otomatik olarak yapıldığı 9 
(Green) moduna almak üzere Yeşil düğmeye basınız (s.78).
Deklanşörün Kullanımı
F4.6
F4.6
1/250
1/250
F4.6
1/250
14:25
14:25
14:25
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
Basılmamış 
durumda
Yarıya kadar 
basılmış durumda
(ilk konum)
Tam olarak 
basılmış durumda 
(ikinci konum)