Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
73
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Optio H90 ile, Yüz Tespit fonksiyonu tüm çekim 
modlarında kullanılabilir.
Kamera fotoğrafta bir kişinin yüzünü fark ettiği 
zaman, Yüz Tespit fonksiyonu ile ekrandaki 
yüz etrafında sarı bir yüz tespiti çerçevesi 
görüntülenir, odak ayarlanır (Yüz Tespit AF) ve 
pozlama telafi edilir (Yüz Tespit AE).
Eğer yüz tespiti çerçevesi dahilindeki nesne 
hareket ederse, çerçeve de hareket eder ve yüzü 
takip ettiği oranda kendi boyutunu değiştirir.
Yüz Tespit fonksiyonu 32 adede kadar kişinin 
yüzünü fark edebilir. Eğer kamera birden çok 
yüz fark ederse, ana yüz üzerinde sarı bir 
çerçeve ve diğer yüz(ler) üzerinde de beyaz 
çerçeveler görüntüler. Ana çerçeve ve beyaz 
çerçeve(ler) dahil olmak üzere toplam 31 
adede dek çerçeve görüntülenebilir (Yarı-
uzunlukta Portre modunda maksimum 30).
• R, A, C, 
c, N, X ve F dışındaki çekim modlarında 
doygunluk, kontrast, keskinlik, beyaz dengesi ve benzeri diğer ayarlar 
seçilen mod için otomatik olarak en uygun değerlere ayarlanır.
• Seçilen çekim moduna bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut 
olamayabilir veya tam olarak çalışamayabilir. Detaylar için, bakınız 
“Her bir Çekim Modu için Mevcut Fonksiyonlar” (s.230).
Yüz Tespit Fonksiyonunun Kullanımı
• Eğer kişi güneş gözlüğü takıyorsa veya yüzün bir kısmı kapalı ise ya da kişi 
kameraya doğru bakmıyorsa, Yüz Tespit AF ve AE işlevleri çalışmayabilir.
• Eğer kamera kişinin yüzünü fark edemezse, [Odaklama Alanı] 
içerisinde seçili mevcut ayarla odaklama yapar.
• Gülüş Yakalama fonksiyonu aktif durumda olduğu zaman, fark edilen 
yüzün çok küçük olduğu durumlardaki gibi bazı koşullarda Gülüş 
Yakalama fonksiyonu çalışmadığından, çekim otomatik olarak 
yapılamayabilir.
14:25
14:25
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
38
14:25
Yüz tespit çerçevesi
14:25
14:25
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
38
14:25
Birden çok yüz fark 
edildiği zaman
Ana çerçeve Beyaz 
çerçeve