Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
74
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Varsayılan olarak, Yüz Tespit fonksiyonu, Yüz Tespiti Açık olarak 
ayarlıdır. Kişi gülümsediği zaman deklanşöre otomatik olarak basılan 
Gülüş Yakalama fonksiyonuna da geçiş yapabilirsiniz. I düğmesine 
her basıldığında Yüz Tespiti fonksiyonu aşağıdaki şekilde değişir:
Gülüş Yakalama  Yüz Tespiti Kapalı  Yüz Tespiti Açık
Yüz Tespiti Açık veya Gülüş Yakalama fonksiyonlarından birini gösteren 
bir simge ekranda belirir. (Yüz Tespiti fonksiyonu etkin olmadığı zaman 
bu simge belirmez.)
Yüz Tespit Fonksiyonuna Geçiş Yapmak İçin
I
 düğmesi
2008/07/07
14:25
38
2008/07/07
14:25
38
Yüz Tespiti Açık
Gülüş Yakalama
Yüz Tespiti Kapalı