Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
75
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
b (Otomatik Resim) modunda kamera, şartlara ve çekilen konulara 
göre en uygun modu otomatik olarak seçer.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
b seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
• Yüz  Tespiti  işlevi şu modlarda kapalı olarak ayarlanamaz: 
(Otomatik Resim), B (Gece Portre), C (Yarı-uzunlkta Portre), P 
(Portre), R (Çocuklar) veya V (Doğal Ten Tonu). Bu modlarda Yüz 
Tespiti işlevi daima etkin durumdadır ve sadece Yüz Tespiti Açık veya 
Gülüş Yakalama seçilebilir.
• Yüz Tespiti Açık ayarı şu modlarda otomatik olarak seçilir: 9 (Green), 
b (Otomatik Resim), B (Gece Portre), C (Yarı-uzunlkta Portre), 
C
(Film), P (Portre), R (Çocuklar) or V (Doğal Ten Tonu). Bu 
modlardan başka bir moda geçiş yapıldığı zaman, Yüz Tespit ayarı bir 
önceki ayara geri döner.
• Eğer flaş modu , (Otomtik) olarak ayarlandığında Yüz Tespit işlevi 
etkinleştirilirse, flaş modu otomatik olarak d (Flaş Açık + Krm-göz) 
ayarına geçer.
Otomatik Olarak Fotoğraf Çekimi 
(Otomatik Resim Modu)
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi