Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
76
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
3
4 düğmesine basınız.
b modu seçilir ve kamera çekim 
konumuna döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Seçilen çekim modu ekranın üst sol köşesinde görüntülenir.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
Standart
Gece
Gece Portre
Manzara
Çiçek
Portre
Spor
Mum Işığı
Aşağıdaki sınırlamalar 
b modunda geçerlidir:
• Yüz Tespiti fonksiyonunu kapatamazsınız.
• Odaklama alanı J (Çoklu) olarak sabitlenir.
• Digital Zoom veya Akıllı Zoom kullanılırken  
(Çiçek) 
modu 
seçilemez.
• Eğer flaş modu , (Otomtik) veya c (Otom. + Kırmızı-göz) olarak 
ayarlandığında 
 (Gece) modu seçilirse , flaş modu otomatik olarak 
a
 (Flaş Kapalı) ayarına geçer.
• Eğer flaş modu , (Otomtik) olarak ayarlandığında 
 (Gece Portre) 
modu seçilirse, kamera bir yüz fark ettiğinde ve flaşa ihtiyaç olduğuna 
karar verdiğinde, flaş modu otomatik olarak d (Flaş Açık + Krm-göz) 
ayarına geçer.
• Odak  modu  = (Standart) veya q (Makro) olarak ayarlandığında, 
kamera otomatik olarak konuya odaklanır.
14:25
14:25
14:25
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010