Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
77
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
R (Program) modunda kamera, fotoğraf çekimi için gerekli obtüratör 
hızı ile diyafram açıklığını otomatik olarak belirler. Ancak flaş modu ve 
kaydedilen piksel sayısı gibi diğer ayarları değiştirebilirsiniz.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
R seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
R modu seçilir ve kamera çekim 
konumuna döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73).
4
Değiştirmek istediğiniz fonksiyonları seçiniz.
Fonksiyonların seçimi ile ilgili detaylar için “Çekim Fonksiyonlarının 
Ayarlanması” (s.101 -
 s.122) kısmına bakınız.
5
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
6
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
Özel Ayarlarda Resim Çekimi 
(Program Modu)
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
38
38
38
08/08/2010
08/08/2010
14:25
14:25
14:25
08/08/2010