Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
6
• Kamerayı güçlü titreşimlere, darbelere veya basınca maruz bırakmayınız. 
Kamerayı motorsikletlerin, otomobillerin veya gemilerin titreşiminden 
korumak için bir yastık kullanınız.
• Kameranın kullanımı için ısı aralığı 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) 
arasındadır.
• Monitör yüksek ısılarda siyah olarak belirebilir ancak normal ısı 
seviyelerine erişildiğinde normal rengine geri dönecektir.
• Ekran düşük ısılarda daha yavaş tepki verebilir. Bu, likit kristal 
özelliklerinden dolayıdır ve bir arıza oluştuğu anlamına gelmez.
• Ani ısı değişiklikleri kameranın içinde ve dışında nem yoğunlaşmasına 
neden olacaktır. Kamerayı çantanızın ya da bir plastik çantanın içine 
yerleştiriniz, kamera ile ortamın ısısı eşitlendiğinde çantadan çıkarınız.
• Çöp, çamur, kum, toz, su, zehirleyici gazlar ye da tuzlarla temastan 
kaçınınız. Bunlar kameranın bozulmasına yol açabilir. Kameranın 
üzerindeki yağmur veya su damlacıklarını kurulayınız.
• Monitöre sert bir şekilde bastırmayınız. Kırılmasına ya da arızalanmasına 
neden olabilir.
• Kameranın dış kısmı ya da monitör zarar görebileceği için kamera arka 
cebinizdeyken oturmamaya dikkat ediniz.
• Bir tripod kullandığınız esnada tripod vidasını aşırı sıkmamaya dikkat 
ediniz.
• Kameranın üzerindeki objektif değiştirilebilir değildir. Objektif yerinden 
çıkarılamaz.
• Bu ürünü, tiner, alkol ya da benzen gibi organik solventler ile 
temizlemeyiniz.
• Objektifin üzerinde biriken tozları almak için bir objektif fırçası kullanınız. 
Objektife zarar verebileceğinden dolayı temizleme için asla bir sprey 
kullanmayınız.
• Kamerayı koruyucular veya kimyasal maddelerle birlikte muhafaza 
etmeyiniz. Yüksek ısılarda ve yüksek nemde saklanması, kamera üzerinde 
küf oluşmasına neden olabilir. Kamerayı kabından çıkarınız ve kuru, iyi 
havalandırmalı bir yerde saklayınız.
Kameranızın Temizlenmesi
Kameranızın Saklanması