Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
79
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
2
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
3
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
Zoom kullanarak fotoğrafını çekeceğiniz alanı değiştirebilirsiniz.
1
A
 modunda zoom düğmesine 
basınız.
Sağ (x)
Nesneyi büyütür.
Sol
(w) Kameranın çekim alanını 
genişletir.
• 9 mode sadece, [A Kayıt Modu] menüsünde [Yeşil Düğme] 
içerisindeki Yeşil Düğmeye atandığında kullanılabilir (s.121). 
Varsayılan olarak, 9 modu Yeşil Düğmeye atanmıştır.
• 9 modunda, 4/W düğmesine basarak ekranda 
görüntülenen bilgiyi değiştiremezsiniz.
• 9 modunda 3 düğmesine bastığınızda [W Ayarı] menüsü 
görüntülenir. [A Kayıt Modu] menüsü görüntülenemez.
• Kamera 9 modunda kapatılmışsa, yeniden açıldığında 9 modunda 
açılacaktır.
Zoom’un Kullanımı
Zoom düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
38
38
38
31.3 x
31.3 x
31.3 x
Zoom çubuğu
Zoom oranı