Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
82
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
AB
cS veya U seçmek için dört-yollu düğmeyi 
(2345) kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
A, B, 
c, S veya U modu seçilir ve kamera, çekim konumuna 
döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
etkin hale gelir ve yüz tespit çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
c
Digital SR
Daha yüksek hassasiyet, bulanıklığı azaltır. Hassasiyet 
otomatik olarak Auto şeklinde belirlenir ve kaydedilen 
piksel sayısı f (2592×1944) olarak sabitlenir.
S
Havai Fişek
Hava fişek çekimi için. Tripod ya da başka bir destek 
kullanımı önerilir. Hassasiyet minimum değere 
sabitlenir.
U
Mum Işığı
Mum ışığında resim çekmek içindir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi