Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
83
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
C
 (Yarı-uzunlkta Portre), P (Portre) ve V (Doğal Ten Tonu) modları, 
insan fotoğrafları çekmek için uygundur. Yüz Tespit fonksiyonu (s.73) 
her bir çekim modunda çalışır ve resim çekilirken kişinin yüzünün 
vurgulanmasını kolaylaştırır.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
C
P veya V seçmek üzere dört-yollu düğmeyi 
(2345) kullanınız.
• Karanlık yerlerin resme çekilirken obtüratör hızı daha yavaş olma 
eğilimindedir.
• Kameranın sarsılmasını önlemek için, Piksel Takibi SR fonksiyonunu 
(s.116) O (Açık) olarak ayarlayın veya bir tripod ve/veya zamanlayıcı 
fonksiyonunu kullanın (s.92).
İnsanların Fotoğrafının Çekilmesi (Yarı-uzunlukta 
Portre/ Portre/Doğal Ten Tonu Modu)
C
Yarı-uzunlukta Portre 
Otomatik zoom ile uygun çerçeveli portreler için. 
Kaydedilen piksel sayısı h (2048×1536) olarak 
sabitlenir.
P
Portre
Portre çekimi için. Sağlıklı ve parlak ten tonu ortaya 
çıkar.
V
Doğal Ten Tonu
İnsanların resmini çekmek için. Hataları yumuşatarak 
ten tonunu geliştirir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi