Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
84
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
3
4 düğmesine basınız.
C
, P veya V modu seçilir ve kamera, 
çekim konumuna döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
Eğer kamera C modunda bir kişinin 
yüzünü fark ederse, zoom yapılacak olan 
alanı gösterecek şekilde turuncu bir çerçeve belirir.
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
Eğer kamera C modunda bir kişinin yüzünü fark ederse, kamera 3. 
Adımda gösterilen turuncu çerçevedeki alanı büyütmek üzere 
otomatik olarak zoom yapar.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
R
 (Çocuklar) modu, hareket halindeki çocukların fotoğraflarını çekmek 
için uygundur. Bununla sağlıklı ve parlak bir ten tonu da elde edilir. Yüz 
Tespit fonksiyonu (s.73) bu modda otomatik olarak çalışır, böylece resim 
çekimi esnasında kişinin yüzünün vurgulanması daha kolay bir şekilde 
gerçekleşir.
Çocukların Resimlerinin Çekilmesi 
(Çocuklar Modu)
14:25
14:25
38
38
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010
38
14:25
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi