Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
87
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
Q
 veya \ seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
Q
 veya \ modu seçilir ve kamera, çekim 
konumuna döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
\ (Spor) modu seçildiğinde, deklanşöre yarım basıldığı müddetçe 
odak çerçevesi nesneyi takip eder.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
Spor ve Hobi Aktivitelerinin Resminin Çekilmesi 
(Sörf & Kar/Spor Modu)
Q
Sörf & Kar
Kum veya kar gibi parlak fotoğraflar için. Parlak sahneleri 
hassas bir şekilde ölçer.
\
Spor
Hızlı hareket eden nesneler için. Nesneyi resim çekilene dek 
takip eder.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
38
38
38
14:25
14:25
14:25
08/08/2010
08/08/2010
08/08/2010