Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
88
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
B
 (Parti) modu, parti çekimleri gibi iç mekan çekimlerinde mükemmel 
sonuç verir.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
B
 seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345) kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
B
 modu seçilir ve kamera çekim konumuna döner.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
etkin hale gelir ve yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf çekilmiştir.
İç Mekanlarda Resim Çekme (Parti Modu)
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi