Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
89
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
c
 (Text) modu ile, yazılı metinlerin net fotoğraflarını çekebilirsiniz. 
Önemli bir dökümanın dijital kopyasını çekmek veya küçük bir baskının 
okunabilirliğini artırmak için uygundur.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
c
 seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345) kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
c
 seçim ekranı belirir.
4
c
d
c
 veya d seçmek için dört-yollu düğmeyi (23
kullanınız.
Metin Resimlerinin Çekimi (Metin Modu)
c
Renkli
Orijinal metnin rengini muhafaza eder.
d
Neg. Renk
Orijinal metnin rengini tersine çevirir.
c
S & B
Metnin rengini siyah ve beyaza çevirir.
d
Neg. S & B
Metnin rengini ters şekilde siyah ve beyaza çevirir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
MENU
Ýptal
Ýptal
OK
Tamam
Tamam