Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
92
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Zamanlayıcı modunda, fotoğraf, deklanşöre basıldıktan on saniye veya 
iki saniye sonra çekilir.
Zamanlayıcı kullanarak resim çektiğiniz zaman kamerayı bir tripod veya 
başka bir destekle sabitleyiniz.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (2) basınız.
[Geçiş Modu] ekranı belirir.
2
g
 seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız ve (3) düğmesine basınız.
Seçmeli Çerçeveler
Seçmeli çerçeveler Optio H90 kameranın dahili hafızasında saklanır. Eğer 
dahili hafızadaki dosyalar bir bilgisayarla silinirse veya dahili hafıza 
formatlanırsa, bu seçmeli çerçeveler de silinir. Seçmeli çerçeveleri dahili 
hafızaya yeniden yüklemek için, kamera ile birlikte tedarik edilen CD-ROM’dan 
(S-SW104) dosyaları kopyalayınız (s.168).
Zamanlayıcının Kullanımı
g
Zamanlayıcı
Bir grup fotoğraf çekiminde yerinizi almak istiyorsanız bu 
modu kullanınız. Fotoğraf, deklanşöre basıldıktan sonra 
yaklaşık olarak on saniye içinde çekilir.
Z
2-sn. 
Zamanlayıcı
Kameranın sarsılmasını önlemek için bu modu kullanınız. 
Deklanşöre basıldıktan yaklaşık iki saniye sonra resim 
çekilir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi