Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
93
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
3
g
 veya Z seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (45) kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
Kamera, zamanlayıcıyı kullanarak fotoğraf 
çekmeye hazır durumdadır.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
Fotoğraf, on saniye veya iki saniye sonra çekilir.
Fotoğraf çekimi esnasında, zamanlayıcı ışığı yanıp sönerken kameranın 
hareket ettirilmesi durumunda, fotoğrafın odak kalitesi bozulabilir.
• C (Film) modundayken, kayıt işlemi on saniye (veya iki saniye) sonra 
başlar.
• Zamanlayıcı sayacını durdurmak için deklanşöre yarıya kadar basınız, 
sayacı tekrar çalıştırmak için deklanşöre sonuna kadar basınız.
• 9 (Green) modu ayarı varsayılan olarak bırakıldığında Z seçimi 
yapılamaz. Başka bir çekim modunda Z seçiniz ve sonrasında çekim 
modunu 9 olarak belirleyiniz.
G e ç i þ   M o d u
G e ç i þ   M o d u
Z a m a n l a y ý c ý
Z a m a n l a y ý c ý
G e ç i þ   M o d u
Z a m a n l a y ý c ý
MENU
Ta m a m
Ta m a m
OK
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l