Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
94
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
Bu modlarda, deklanşör düğmesini basılı tuttuğunuz sürece seri fotoğraf 
çekimi devam eder.
* Peşpeşe çekilebilecek fotoğrafların sayısı ve saniyede kare sayısı, çekim 
şartlarına göre değişebilir.
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (2) basınız.
[Geçiş Modu] ekranı belirir.
2
j
 veya K seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (45
kullanınız ve 
4 düğmesine 
basınız.
Kamera, seri fotoğraf çekimine hazırdır.
3
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
Seri Fotoğraf Çekimi 
(Sürekli Çekim/HS. Srkl. Çekim Modu)
j
Sürekli 
Çekim
Her fotoğraf çekiminde, bir sonraki fotoğraf çekilmeden önce, 
çekilmiş olan fotoğraf hafızaya kaydedilir. Fotoğraf kalitesi ne 
kadar yükselirse, çekilen fotoğraflar arasındaki bekleme süresi 
de o kadar uzar.
SD Hafıza Kartı veya dahili hafıza kapasitesi dolana kadar çekim 
yapmaya devam edebilirsiniz.
K
HS. Srkl. 
Çekim 
Kaydedilen piksel sayısı f (2592×1944) olarak sabitlenir ve 
peşpeşe fotoğraf çekilir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
G e ç i þ   M o d u
G e ç i þ   M o d u
S ü r e k l i   Ç e k i m
S ü r e k l i   Ç e k i m
G e ç i þ   M o d u
S ü r e k l i   Ç e k i m
MENU
Ta m a m
Ta m a m
OK
Ta m a m
Ý p t a l
Ý p t a l
Ý p t a l