Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
95
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
4
Deklanşöre tam olarak basınız.
Deklanşör düğmesine basılı tuttuğunuz sürece seri fotoğraf çekimi 
devam eder.
X
 (Geniş Dijital) modunda, bu kamera ile çekilen iki dikey fotoğrafı 
birbirine ekleyip, yaklaşık 21 mm.’lik büyüklüğe (35 mm film 
eşdeğerinde) kadar tek bir çerçeve oluşturabilirsiniz.
• Flaş j ve K modlarında patlamaz.
• j ve K şu modlarda seçilemez: 9 (Green), 
b (Otomatik Resim), 
A (Gece), C (Film), S (Havai fişek), N (Çerçeve Oluşturma), X 
(Geniş Dijital) veya F (Dijital Panorama).
• j (Sürekli Çekim) aralığı Kaydediln Piksel ve Kalite Seviyesi 
ayarlarına göre değişir.
• Odak, pozlama ve beyaz dengesi, ilk çekilen fotoğrafla birlikte kilitlenir.
• Yüz Tesbit fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), yalnızca ilk fotoğraf 
çekilirken işlev gösterir.
• Göz  Kırp. Tarama fonksiyonu yalnızca en son çekimde işlev gösterir.
Geniş Dijital Fonksiyonunun Kullanımı 
(Geniş Dijital Modu)
+