Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
96
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
1
A
 modunda, dört-yollu düğmeye (3) basınız.
Çekim Modu Paleti görüntülenir.
2
X
 seçmek için dört-yollu düğmeyi (2345
kullanınız.
3
4 düğmesine basınız.
Kamera X moduna girer.
Kamerayı saat yönünde 90º döndürünüz ve 
ilk resminizi hizalayınız.
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73).
4
Deklanşöre yarıya kadar basınız.
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner.
5
Deklanşöre tam olarak basınız.
İlk çekilen fotoğraf geçici olarak kaydedilir 
ve ikinci fotoğraf için çekim ekranı 
görüntülenir.
Deklanşör düğmesi
Dört-yollu kontrol 
düğmesi
4 düğmesi
1
2
2
OK
Ç ý k ý þ
Ç ý k ý þ