Pentax OPTIO H90 Operating Guide (tr)

Download
97
3
Fot
o
ğ
raf
 Ç
e
ki
m
i
6
İkinci fotoğrafı çekiniz.
İkinci resmi oluşturmak üzere, ekranın solunda bulunan ön-izleme 
kılavuzu yoluyla fotoğrafı örtüştürünüz. İkinci resmi çekmek üzere 4. 
ve 5. Adımları tekrarlayınız. 
Birbirine eklenen ilk ve ikinci fotoğraf ekranda görünür (Hızlı İzleme) ve 
sonra kaydedilir.
1
İkinci fotoğraf için çekim ekranı s.96 kısmında 5. 
Adımda görüntülendiği zaman, 
4 düğmesine basınız.
Bir onay ekranı görüntülenir.
2
Bir seçenek seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (
23) kullanınız ve 4 
düğmesine basınız.
• İkinci fotoğraf çekilirken bozulmayı asgari seviyeye indirgemek için, 
ekrandaki ön-izleme kılavuzunun sağ köşesi etrafında dönmesi üzere 
kamerayı döndürünüz.
• Hareketli nesnelerde ve tekrarlayan desenlerde veya ilk ve ikinci 
fotoğrafın ön-izleme kılavuzunda örtüştürülmesi için hiçbir nesne 
mevcut değilse, bir kısım bozulma ortaya çıkabilir. 
• Yüz Tespiti fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), bu yalnızca ilk 
fotoğraf çekildiği anda işlev gösterir (Göz Kırp. Tarama işlevi 
çalışmaz).
• Birleştirilen fotoğraflar f (2592×1944) piksel boyutu ile kaydedilir.
İlk Çekimi Yaptıktan sonra Çekimi İptal Etmek için
Kaydet 
İlk fotoğrafı kaydeder ve ilk çekimi 
yeniden alabilirsiniz. İlk fotoğraf h 
(2048×1536) olarak kaydedilir.
Vazgeç 
İlk fotoğrafı gözardı eder; bunun 
ardından ilk çekimi yeniden 
yapabilirsiniz.
İptal
İkinci fotoğraf için çekim ekranına 
dönülür.
Kaydet
Vazgeç
Ýptal
Fotoðraf(lar) kaydedilip
bu ekrandan çýkýlsýn mý?
Fotoðraf(lar) kaydedilip
bu ekrandan çýkýlsýn mý?
OK
Ta m a m
Ta m a m
Ta m a m