Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
98
Funkcije snimanja
4
Ovaj aparat ima sljedeće opcije ekspozicije.
Postavke koji su na raspolaganju za svaku od opcija ekspozicije su 
sljedeće.
z
: Raspoloživo   #: Ograničeno    ×: Nije raspoloživo
• U opciji L ili Z (Night Scene HDR (Noćna scena HDR))/l (Night Snap 
(Noćni prasak))/n (Stage Lighting (Osvjetljenje pozornice)) u opciji H 
osjetljivost se fiksira na [ISO AUTO (do ISO 6400 za opciju H)]. 
• U opciji K ili p ne prikazuje se [ISO AUTO]. Ako je birač opcija postavljen 
na p, osjetljivost je postavljena na posljednju fiksiranu vrijednost. Ako je 
birač opcija postavljen na a kada je osjetljivost postavljena na [ISO AUTO], 
aparat radi u opciji L.
• Može se pojaviti veći šum na napravljenim snimkama ako se postavi veća 
osjetljivost. Možete smanjiti šum snimke tako da primijenite smanjenje šuma. 
Postavite u [High-ISO NR] (Visoki ISO NR) (str.108) u izborniku [A Rec. 
Mode 3] (Opcija snimanja).
• Možete odabrati želite li postaviti osjetljivost u stupnjevima od 1 EV ili 
u skladu s postavkom koraka za EV za ekspoziciju (str.102). To možete 
postaviti u [2. Sensitivity Steps] (Stupnjevi osjetljivosti) u izborniku 
[A Custom Setting 1] (Prilagođena postavka).
• Raspon osjetljivosti može se proširiti da bude u rasponu ISO 100 - 25600 
kada je [3. Expanded Sensitivity] (Proširena osjetljivost) u izborniku 
[A Custom Setting 1] (Prilagođena postavka) postavljen na [On] (Uključeno).
Promjena opcije ekspozicije
Exposure Mode 
(Opcija ekspozicije)
Promjena 
brzine 
zatvarača
Promjena 
vrijednosti 
otvora zaslona
Promjena 
osjetljivosti
EV 
Compensation 
(EV 
kompenzacija)
e
Automatska 
ekspozicija 
programa
  #
 #
z
z
K
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
osjetljivosti
×
×
 z
z
b
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zatvarača
z
×
z
z
c
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zaslona
×
z
z
z
K-30_OPM_CRO.book  Page 98  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM