Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
99
Fu
nkci
je
 sni
ma
nj
a
4
*1 U [E-Dial Programming] (Programiranje e-birača) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija 
snimanja) možete zadati postavku tako da brzinu zatvarača i/ili vrijednost zaslona možete 
promijeniti okretanjem prednjeg/stražnjeg e-birača. (str.176)
*2 [ISO AUTO] nije raspoloživ.
*3 Ako je birač opcija postavljen na a kada je osjetljivost postavljena na [ISO AUTO], aparat 
radi u opciji L.
1
Postavite birač opcija na e, K, 
b
, c, L, a ili p. 
Pojavljuje se R ili S na monitoru za 
vrijednost koju se može promijeniti.
Vrijednost koju možete promijeniti 
podcrtana je u tražilu. 
L
Automatska 
ekspozicija prioriteta 
zatvarača i zaslona
z
z
×
z
a Manual Exposure 
(Ručna ekspozicija)
z
z
 z
×
p
Bulb Exposure (Bulb 
Ekspozicija)
×
z
 z
×
Exposure Mode 
(Opcija ekspozicije)
Promjena 
brzine 
zatvarača
Promjena 
vrijednosti 
otvora zaslona
Promjena 
osjetljivosti
EV 
Compensation 
(EV 
kompenzacija)
1/
2000
1600
2.8
F
128
128
K-30_OPM_CRO.book  Page 99  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM