Pentax K-30 Operating Guide (hr)

Download
100
Funkcije snimanja
4
Za vrijem pregleda uživo pojavljuje se 5 
za vrijednost koju možete promijeniti. 
2
Okrenite stražnji e-birač (S). 
Vrijednost zaslona možete promijeniti u 
opciji c, L, a ili p. 
Osjetljivost možete promijeniti u opciji 
K
3
Okrenite prednji e-birač (R). 
Brzinu zatvarača možete promijeniti u 
opciji b, L ili a. 
U opciji a se prikazuje razlika između 
ispravne ekspozicije na trakastoj ljestvici 
dok se prilagođava brzina zatvarača i 
vrijednost zaslona. Vrijednost zaslona 
trepti crveno kada je razlika u odnosu na 
ispravnu ekspoziciju ±3.0 ili veća. 
• Možda nećete postići ispravnu ekspoziciju s odabranom brzinom zatvarača i 
vrijednošću zaslona ako je osjetljivost postavljena na fiksnu vrijednost 
• Za svaku opciju ekspozicije možete postaviti funkcije za rad prednjeg/
stražnjeg e-birača ili gumba d. Postavite u [E-Dial Programming] 
(Programiranje e-birača) u izborniku [A Rec. Mode 4] (Opcija snimanja). 
1/
2000
1/
2000 F2.8
F2.8
1600
1600
[  128]
[  128]
1/
125
200
5.6
F
128
128
K-30_OPM_CRO.book  Page 100  Thursday, June 14, 2012  3:15 PM